Praktische informatie opleiding

Praktische informatie

De opleiding WWLA Acteur m/v in het Bedrijfsleven® bestaat uit 20 lesdagen eens in de 14 dagen. Soms is de tussenperiode langer vanwege vakanties.
De lesdagen zijn van 09.30 tot circa 16.30 uur. De opleiding start jaarlijks in september*.
Kosten voor de opleiding in het jaar 2023-2024 en 2024-2025 zijn € 4.795,- exclusief BTW ( €239,75 per dag, exclusief BTW, inclusief koffie en thee).***

Certificaat
De opleiding wordt afgerond met een eindassessment. Twee mensen die werken in de praktijk nemen het assessment af, samen met de hoofddocenten. Vanaf resp. 2009 en 2008 waren Paul Devilee (Acteursbureau Kapok) en Jeanne Bakker (Brain Bakery BV) de assessoren. In het opleidingsjaar 2020-2021 nam Frans Cappers (De Federatie) de rol van Jeanne Bakker als assessor overnemen.
Je krijgt een certificaat als bewijs van deelname aan de 20 lessen. Hiervoor mag je niet meer dan een bepaald aantal lessen hebben gemist (lees de Algemene Voorwaarden). De hoofddocenten beslissen of je al dan niet een voldoende haalt voor je ontwikkeling binnen de 20 lesdagen. De assessoren beslissen of je al dan niet een voldoende behaalt voor het eindassessment.

***Algemene voorwaarden 2023-2024 vind je hier.
Algemene voorwaarden 2024-2025 vind je hier.

*zie algemene voorwaarden t.a.v. de start van de opleiding

Corona
Na les 13 van het lopende opleidingsjaar 2019-2020 brak de coronacrisis uit. Niet bekend was wanneer live bijeenkomsten weer mogelijk waren. We hebben direct omgeschakeld en gaven de lessen online. Kan dat als het om acteren en ervarend leren gaat? Ja. Het is anders, maar het kan ook. Bijkomend voordeel voor onze studenten was dat ze ervaring opdeden met werken op afstand. Ook in ons mooie werk van WWLA Acteur m/v in het Bedrijfsleven®. Na verruiming van de maatregelen vonden de lessen weer live plaats met inachtneming van de voorschriften. September 2020 zijn de lessen weer live gestart.  Omdat het online kunnen werken als trainingsacteur een relevante vaardigheid is gebleken en iets dat – naar onze mening – blijvend tot het aanbod zal behoren, houden we in ieder geval één van de lessen online, zodat ook daarvoor de vaardigheden kunnen worden geleerd. Verder schakelen we flexibel mee met de getroffen maatregelen, met als voorkeur: live werken.

Brochure

Brochure 2024-2025

Aanmelden

De WWLA Opleiding gaat september 2024 haar laatste jaar in. Juni 2025 zullen de laatste mensen hun eindassessment doen voor de opleiding.

21 mei jl. was de laatste workshop die toegang gaf tot de laatste plaatsen voor het laatste opleidingsjaar.
Dat betekent dat het helaas niet meer mogelijk is om je aan te melden voor onze opleiding.

Onvoorziene omstandigheden kunnen natuurlijk altijd gebeuren. Voor het geval er toch nog deelnemers uitvallen voor de opleiding die september 2024 start, hebben we een wachtlijst.
Mocht je op de wachtlijst staan en er komt een plek vrij, dan organiseren we een korte sessie om kennis met je te maken en even met elkaar te werken, zodat we een goede inschatting kunnen maken of de opleiding je gaat brengen wat je zoekt.
Wil je op de wachtlijst, mail dan naar backoffice @ wwla.nl

Aanbevelingen

De opleiding van WWLA wordt aanbevolen door Acteursbureau Kapok:

Loes en André zijn vakmensen die met veel passie een allround opleiding tot trainingsacteur verzorgen. De opleiding is zo opgebouwd dat alle aspecten van het vak aan bod komen. Een bonus is dat ze experts uit het werkveld betrekken, waardoor je als trainingsacteur in spe zicht krijgt op wat er in de praktijk van je wordt gevraagd.”
Paul Devilee

Daan de Kievit was geen acteur, toen hij aan de WWLA Opleiding Acteur m/v in het Bedrijfsleven® begon.
Wat deed hem besluiten het roer om te gooien?
Hoe verging het hem na de opleiding? En hoe gaat het met hem in coronatijd?
Een videogesprek.
Play Video