Opleiding Trainingsacteren

 • NB #1 Let op: deze pagina bevat alleen informatie over de lopende opleiding
 • NB #2 WWLA stopt met de opleiding in juni 2025; september 2024 gaat het laatste opleidingsjaar van start
 • NB #3 Er zijn geen opleidingsplaatsen meer beschikbaar; aanmelden is daarom niet meer mogelijk

Professionele Opleiding tot Trainingsacteur m/v

André Witbreuk en Loes Wouterson ontwierpen de 20-daagse opleiding tot WWLA Acteur in het Bedrijfsleven®.
Zelf hebben ze het vak in de praktijk geleerd na hun theateropleiding. Ze ontdekten dat er veel te leren viel over wat trainingsacteren specifiek maakt en onderscheidt van theateracteren. Dit learning on the job was effectief. Toch vonden ze allebei dat ze er baat bij hadden gehad als ze een aantal zaken in een opleiding hadden kunnen leren. Dat zou het leerproces versneld hebben en trainingsdeelnemers ten goede komen, die bij on the job-lerende acteurs wel eens het risico liepen niet goed bediend te worden in hun leerproces.
Het eerste opleidingsjaar van deze opleiding vond plaats in 2007-2008.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je maakt direct vanaf het begin van de opleiding snel en intensief kennis met wat trainingsacteren is. Dit gebeurt met een beperkte hoeveelheid theorie en door veel uit te proberen. We houden rekening met verschillen in achtergrond en niveau. Je krijgt persoonlijke feedback. De docenten reiken op maat gesneden leerdoelstellingen aan.
Op elke opleidingsdag worden nieuwe onderdelen geïntroduceerd en eerder behandelde stof en vaardigheden geoefend. De belangrijkste en meest basale elementen van het werken als trainingsacteur worden het meest ingetraind.
Tussen de opleidingsdagen door worden voorbereidingswerkzaamheden van de deelnemers gevraagd.

In de opleiding komen onder andere de volgende onderdelen aan de orde:

 • Persoonlijkheidstypologie. De karakterrollen van Belbin worden behandeld. Je maakt enkele tests waarna je je persoonlijke Teamrolcombinatie krijgt teruggemeld. Je maakt kennis met alle acht (negen) verschillende teamrollen. Begrip van een karaktertypologie helpt je:
  • je eigen natuurlijke optreden te begrijpen en benoemen;
  • gedrag en drijfveren van anderen te herkennen;
  • snel tot een geloofwaardige rolopbouw te komen aan de hand van een beperkt aantal aanwijzingen;
  • interacties tussen verschillende karakters te begrijpen en te kunnen spelen.
 • Trainingsacteren. Het rollenspel in een (gesimuleerde) trainingssituatie en het geven van effectieve feedback.
 • Verschillende vormen van feedback: in het spel, buiten het spel, in de rol, als trainingsacteur.
 • Veel voorkomende theorieën en modellen waarmee in trainingen wordt gewerkt.
 • Corporate knowledge. Wat je nodig hebt aan kennis om te kunnen improviseren binnen de context van een bedrijf of instelling.
 • Modelling. Het verwerven van de attitude waardoor je een voorbeeldfunctie kunt hebben voor deelnemers aan een training. (Bijvoorbeeld in het geven van feedback of in effectief communiceren.)
 • Reflectie en interactie op groepsdynamica.
 • Drempelverlagend optreden en omgaan met weerstand.
 • Verschillende werkvormen die van een acteur in een training kunnen worden gevraagd; het zelf bedenken en begeleiden van warming-ups en energizers.
 • Samenwerken met een trainer.
 • Acteren in assessments.
 • Interactief theater.
 • Spelontwikkeling.

Je kunt hier de brochure van de opleiding bekijken. Brochure 2024-2025 staat hier.
Sinds januari 2020 is WWLA Acteur m/v in het Bedrijfsleven® een geregistreerd merk.

Praktische informatie

De opleiding WWLA Acteur m/v in het Bedrijfsleven® bestaat uit 20 lesdagen eens in de 14 dagen. Soms is de tussenperiode langer vanwege vakanties.
De lesdagen zijn van 09.30 tot circa 16.30 uur. De opleiding start jaarlijks in september*.
Kosten voor de opleiding in het 2024-2025 zijn € 4.795,- exclusief BTW ( €239,75 per dag, exclusief BTW, inclusief koffie en thee).***

Certificaat
De opleiding wordt afgerond met een eindassessment. Twee mensen die werken in de praktijk nemen het assessment af, samen met de hoofddocenten.
Je krijgt een certificaat als bewijs van deelname aan de 20 lessen. Hiervoor mag je niet meer dan een bepaald aantal lessen hebben gemist (lees de Algemene Voorwaarden). De hoofddocenten beslissen of je al dan niet een voldoende haalt voor je ontwikkeling binnen de 20 lesdagen. De assessoren beslissen of je al dan niet een voldoende behaalt voor het eindassessment.
Als je het certificaat hebt ontvangen mag je de merknaam WWLA Acteur m/v in het Bedrijfsleven® gebruiken.

***Algemene voorwaarden 2024-2025 vind  je hier.

*zie algemene voorwaarden t.a.v. de start van de opleiding

Corona
Na les 13 van het lopende opleidingsjaar 2019-2020 brak de coronacrisis uit. Niet bekend was wanneer live bijeenkomsten weer mogelijk waren. We hebben direct omgeschakeld en gaven de lessen online. Kan dat als het om acteren en ervarend leren gaat? Ja. Het is anders, maar het kan ook. Bijkomend voordeel voor onze studenten was dat ze ervaring opdeden met werken op afstand. Ook in ons mooie werk van WWLA Acteur m/v in het Bedrijfsleven®. Na verruiming van de maatregelen vonden de lessen weer live plaats met inachtneming van de voorschriften. Zodra het kon zijn de lessen weer live gestart. Omdat het online kunnen werken als trainingsacteur een relevante vaardigheid is gebleken en iets dat – naar onze mening – blijvend tot het aanbod zal behoren, houden we in ieder geval één van de lessen online, zodat ook daarvoor de vaardigheden kunnen worden geleerd. Verder schakelen we flexibel mee met de getroffen maatregelen, met als voorkeur: live werken.

Brochure

WWLA brochure 24-25

Aanmelden

De WWLA Opleiding gaat september 2024 haar laatste jaar in. Juni 2025 zullen de laatste mensen hun eindassessment doen voor de opleiding.

21 mei jl. was de laatste workshop die toegang gaf tot de laatste plaatsen voor het laatste opleidingsjaar.
Dat betekent dat het helaas niet meer mogelijk is om je aan te melden voor onze opleiding.

Aanbeveling

De opleiding van WWLA wordt aanbevolen door Acteursbureau Kapok:

Loes en André zijn vakmensen die met veel passie een allround opleiding tot trainingsacteur verzorgen. De opleiding is zo opgebouwd dat alle aspecten van het vak aan bod komen. Een bonus is dat ze experts uit het werkveld betrekken, waardoor je als trainingsacteur in spe zicht krijgt op wat er in de praktijk van je wordt gevraagd.”
Paul Devilee

Daan de Kievit was geen acteur, toen hij aan de WWLA Opleiding Acteur m/v in het Bedrijfsleven® begon.Wat deed hem besluiten het roer om te gooien?Hoe verging het hem na de opleiding? En hoe gaat het met hem in coronatijd?Een videogesprek.