Opleiding Trainingsacteren

Professionele Opleiding tot Trainingsacteur m/v

André Witbreuk en Loes Wouterson ontwierpen de 20-daagse opleiding tot WWLA Acteur in het Bedrijfsleven®.
Zelf hebben ze het vak in de praktijk geleerd na hun theateropleiding. Ze ontdekten dat er veel te leren viel over wat trainingsacteren specifiek maakt en onderscheidt van theateracteren. Dit learning on the job was effectief. Toch vonden ze allebei dat ze er baat bij hadden gehad als ze een aantal zaken in een opleiding hadden kunnen leren. Dat zou het leerproces versneld hebben en trainingsdeelnemers ten goede komen, die bij on the job-lerende acteurs wel eens het risico liepen niet goed bediend te worden in hun leerproces.
Het eerste opleidingsjaar van deze opleiding vond plaats in 2007-2008.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je maakt direct vanaf het begin van de opleiding snel en intensief kennis met wat trainingsacteren is. Dit gebeurt met een beperkte hoeveelheid theorie en door veel te oefenen. We houden rekening met verschillen in achtergrond en niveau. Je krijgt persoonlijke feedback. De docenten reiken op maat gesneden leerdoelstellingen aan.
Op elke opleidingsdag worden nieuwe onderdelen geïntroduceerd en eerder behandelde stof en vaardigheden geoefend. De belangrijkste en meest basale elementen van het werken als trainingsacteur worden het meest ingetraind.
Tussen de opleidingsdagen door worden voorbereidingswerkzaamheden van de deelnemers gevraagd.

In de opleiding komen onder andere de volgende onderdelen aan de orde:

 • Persoonlijkheidstypologie. De karakterrollen van Belbin worden behandeld. Je maakt enkele tests waarna je je persoonlijke rolcombinatie krijgt teruggemeld. Je maakt kennis met alle acht (negen) verschillende teamrollen. Begrip van een karaktertypologie helpt je:
  • je eigen natuurlijke optreden te begrijpen en benoemen;
  • gedrag en drijfveren van anderen te herkennen;
  • snel tot een rolopbouw te komen aan de hand van een beperkt aantal aanwijzingen;
  • interacties tussen verschillende karakters te begrijpen en te kunnen spelen.
 • Trainingsacteren. Het rollenspel in een (gesimuleerde) trainingssituatie en het geven van effectieve feedback.
 • Verschillende vormen van feedback: in het spel, buiten het spel, in de rol, als trainingsacteur.
 • Veel voorkomende theorieën en modellen waarmee in trainingen wordt gewerkt.
 • Corporate knowledge. Wat je nodig hebt aan kennis om te kunnen improviseren binnen de context van een bedrijf of instelling.
 • Modelling. Het verwerven van de attitude waardoor je een voorbeeldfunctie kunt hebben voor deelnemers aan een training. (Bijvoorbeeld in het geven van feedback of in effectief communiceren.)
 • Reflectie en interactie op groepsdynamica.
 • Drempelverlagend optreden en omgaan met weerstand.
 • Verschillende werkvormen die van een acteur in een training kunnen worden gevraagd.
 • Samenwerken met een trainer.
 • Acteren in assessments.
 • Spelontwikkeling.

Je kunt hier de brochure van de opleiding bekijken.
Sinds januari 2020 is WWLA Acteur m/v in het Bedrijfsleven® een geregistreerd merk.

 

Loes Wouterson, mede-oprichter en hoofddocent van WWLA is verbonden aan de Logo NVvT wit 646x200

Lees of deel ervaringen over de opleiding op Springest.