Werkzaamheden

Onze kracht is werken aan gedragsverandering met behulp van actieve en impactvolle werkvormen.

Gemeente Almere
Samen met Jeanne Bakker Learning and Development ontwikkelden we een training voor projectmanagers van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling. De deelnemers werden getraind in adviesvaardigheden en DISC. Wij brachten in deze training de DISC-kleuren en vaardigheden tot leven met theatrale middelen.

Het Groot Omroepkoor
Het Groot Omroepkoor presteert op hoog niveau en is onderdeel van het Muziekcentrum van de Omroep (MCO). Het GOK vroeg WWLA een training te ontwerpen voor begeleiders. Deze groep koorleden begeleidt nieuwe leden van het koor in hun ontwikkeling. Thema’s waren feedback geven en coachen. Omdat deze vorm van trainen nieuw en spannend was, hebben we gewerkt met op maat geschreven scénes waar de koorleden op konden reflecteren en ingrijpen.

 

gok

 

Muziekcentrum van de Omroep
Op basis van ons werk voor het GOK werden we gevraagd een traject vorm te geven over functioneringsgesprekken voor alle stafmedewerkers van het MCO. Middels regiescénes hebben we medewerkers uitgedaagd hun visie uit te wisselen over functioneringsgesprekken. Vervolgens trainden we vaardigheden in kleine groepen.
Het MCO heeft het inmiddels door bezuinigingen zwaar te verduren. Mooie orkesten gaan verloren. De bijzondere muziekbibliotheek moest de deuren sluiten. Men is bezig met een reddingsplan voor de unieke collectie.

 

 

Het Brabants Orkest (HBO)
De manager P&O van het MCO sprak over ons werk op een bijeenkomst voor P&O medewerkers van alle professionele orkesten in Nederland. Kort daarop kregen we een uitnodiging om een kick-off bijeenkomst te organiseren voor alle orkestleden van Het Brabants Orkest, een toonaangevend orkest uit Eindhoven. Samen met Tjerk van de Ham op piano en facilitator Frank Smallegange en acteurs Catalijn Willemsen en Edwin van Koeverden hebben we middels terugspeeltheater alle verhalen die er binnen het orkest leefden over het invoeren van een HR-cyclus teruggespeeld. Soms als beeld of scene, dan weer als geïmproviseerd lied of als sprookje. Op die manier kwam men in gesprek met elkaar over de beelden die er leefden. Kort daarop stemde de OR in met de invoering van de HR-cyclus en werden we gevraagd de aanvoerders en tutti te begeleiden bij het voeren van deze gesprekken.
Ook Het Brabants Orkest is inmiddels geconfronteerd met grote bezuinigingen en is een fusie aangegaan met het Limburgs Symfonie Orkest.