Werkwijze

Onze aanpak

Intakegesprek. Tijdens dit gesprek maken we kennis en met u en uw organisatie en doorgronden we samen met u waar u graag met uw organisatie heen wilt en welke rol wij daarin kunnen vervullen. We denken hardop mee over mogelijkheden en geven inzicht in onze dienstverlening. Aan het einde maken we afspraken over het vervolg, zoals wanneer uw een voorstel kunt verwachten.

Voorstel op maat. We laten alle informatie uit het intakegesprek op ons inwerken en schrijven dan een voorstel. Hierin geven we een weergave van wat er in uw organisatie speelt, de aanleiding om ons op gesprek te vragen en de mogelijke interventies om tot het door u gewenste resultaat te komen. Kern van onze voorstellen is: ze zijn innovatief, gericht op uitvoerbaarheid en implementatie. Omdat we ons goed verdiepen in wat uw organisatie uniek maakt, zijn onze interventies er steeds op gericht goed aan te sluiten bij de uiteindelijke doelgroep (bv. uw medewerkers). Omdat geen bedrijfscultuur hetzelfde is, besteden we aandacht aan deze aansluiting. Implementatie van de resultaten wordt daardoor vergemakkelijkt.

Kosten. WWLA werkt veel met mensen die zowel trainer/coach als acteur zijn. Dit biedt grote flexibiliteit in de inzet en is kostenbesparend. WWLA heeft tarieven die voor zowel profit als non-profit organisaties passend zijn gebleken.

Inhoud. We leveren maatwerk. Dat betekent dat er geen standaard trainingen of standaard spelmateriaal op de plank ligt. Het is wel zo dat onze ruim vijftienjarige ervaring in het bedrijfsleven ons veel informatie heeft gegeven over welke routes en ingrediënten werken.
Een combinatie van theorie en oefenen is van groot belang bij leren. Volwassenen brengen al een heel repertoire mee aan wat ze eerder hebben geleerd. Organisaties hebben werkwijzen, aanpakken en de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Deze aspecten betrekken wij bij het ontwerp van al onze interventies. Volwassenen leren het best als ze snel ervaren dat wat er wordt aangeboden relevant is voor hun dagdagelijkse praktijk.
Voor onze aanpak betekent dit, dat we een combinatie maken van theorie en praktijk. Dit verwerken we bijvoorbeeld in voorbeeldsituaties die door de trainer/acteurs worden gespeeld en door medewerkers naar een gewenst resultaat kunnen worden geregisseerd. Er zijn vele werkvormen mogelijk. Van training tot coaching, van spiegeltheater tot interactief theaterwerk, van groepssessies tot coaching on the job, van games tot rollenspelen, van bedrijfsfilms tot teamsessies. We zorgen er steeds voor dat u een helder beeld krijgt van de aanpak en de verwachte resultaten.

Evaluatie en borging. Al vanaf het eerste gesprek heeft implementatie en borging onze aandacht. Voor zover ons zicht op uw organisatie reikt, vertellen we welke zaken in uw organisatie kunnen bijdragen aan het implementeren van het gewenste resultaat. Na het uitvoeren van onze dienstverlening, evalueren we met u de stand van zaken en geven we desgevraagd advies over wat u kunt doen om het geleerde te borgen.

creativity-takes-courage what-is-creativityBe-creative-or-die