FAQ’s over de opleiding

Veelgestelde vragen

Wat onderscheidt jullie van andere opleidingen?

We kennen andere opleidingen niet van binnen en van buiten. Wat we wel weten:

  • We hebben geen standaard toelatingseisen. Tijdens de selectie kijken we naast spelervaring ook naar wat iemand geschikt maakt een goede en betrouwbare partner te zijn in rollenspelsimulaties en andere werkvormen waar acteurs een rol in spelen.
  • We werken met een karaktertypologie die je in staat stelt snel en effectief rollen uit te vragen en te spelen.
  • Ons cursusgeld is een totaalbedrag voor de lessen, inclusief koffie en thee, waar geen kosten voor dagarrangementen bij komen.
  • Omdat we mensen met heel verschillende achtergronden toelaten, werken we zeer individueel gericht. Je werkt dus steeds aan wat jij persoonlijk te leren hebt, gebruik makend van wat er al is en aanvullend aan wat je nog kunt leren. De hoofdopleiders (André en Loes) besteden daar veel tijd en aandacht aan, onder andere door over alle lessen informatie met elkaar uit te wisselen, opdrachten op maat te maken voor deelnemers, bereikbaar te zijn voor vragen en opmerkingen via het online platform, mail of telefoon, en met een tussentijds coachgesprek. Het afnemen van de teamroltesten voorafgaand aan de opleiding, draagt bij aan het goed zien wie je bent als deelnemer en hoe je graag en het beste leert en kun werken aan repertoire-uitbreiding.
  • Je komt in een groep deelnemers terecht met een heel gevarieerde achtergrond en met hun eigen netwerk. Je leert daardoor niet alleen heel veel van elkaar tijdens de opleiding, je doet ook waardevolle contacten op voor na de opleiding.
  • We hebben gastdocenten en -assessoren die actief zijn in het werkveld en hun eigen expertise meebrengen.
  • Meerdere lessen zijn twee, drie en bij het eindassessment zelfs vier docenten aanwezig om optimaal en in kleinere groepen les te kunnen geven.
  • We hebben in de afgelopen jaren contacten opgebouwd die stageplaatsen bieden, zodat gedurende de opleiding praktijkervaring kan worden opgedaan.

anders

Waarom is bij jullie geen opleiding tot acteur of docent drama vereist als vooropleiding?

Wij vinden dat trainingsacteren een echt vak is en een ander vak dan acteren of drama doceren. Je hebt er wel het vermogen om te spelen voor nodig en dat hebben acteurs en de meeste dramadocenten. Er zijn wel grote verschillen tussen het spelen in theater of voor film en televisie of spelen dat je hebt geleerd om anderen les te kunnen geven,  en het spelen dat je nodig hebt bij trainingsacteren. Zo kan lang niet iedere acteur snel een rol opbouwen, improviseren binnen een organisatiecontext, en moeten ook zij de voor de trainingsacteur specifieke helicopterview aanleren. Of acteurs en dramadocenten de voor het trainingsacteren speficieke vaardigheden in een workshop of training van een aantal dagen kunnen leren is de vraag en zal van elke individuele persoon afhangen.

Wij willen goede mensen opleiden; we leiden niet per se op tot generalisten of ‘de standaard trainingsacteur’. Daarom hebben we geen standaardeisen voor vooropleiding en kijken we per persoon wat we denken dat de mogelijkheden zijn. Loes Wouterson is tot deze aanpak geïnspireerd door  de Toneelschool Arnhem, die het aandurfde mensen met ‘rafelrandjes’ of imperfecties (zoals bijvoorbeeld een fysieke eigenaardigheid of een niet al te doorsnee stem) aan te nemen als deze mensen een andere kwaliteit of authentieke artisticiteit met zich meebrachten, waardoor de school zich kon voorstellen dat er plek was voor deze persoon na de opleiding.
Zo kijken wij als WWLA ook naar de mensen. We hebben ‘van alles’ in huis gehad. Mensen die bijna aan hun pensioen konden beginnen en dolgraag wilden werken en al hun kennis en ervaring die ze in hun werkende leven hadden opgedaan productief wilden maken. Mensen die alleen binnen hun eigen organisatie wilden gaan trainingsacteren. Mensen die uitsluitend in één sector wilden gaan werken. Kortom mensen naar wie we hebben gekeken vanuit hun specifieke mogelijkheden, hun individuele kwaliteiten, achtergrond en ervaring, en met in ons achterhoofd de plek waar ze wilden werken of konden gaan werken.

We kennen ook collega’s uit het acteursvak die stappen zetten op het pad van het trainingsacteren maar eigenlijk het liefst zo snel mogelijk weer een rol hebben in het theater of voor film of tv. Die laatste wens begrijpen we heel goed, tegelijkertijd vinden we het trainingsacteren een te mooi en verantwoordelijk vak om er bij te doen zonder dat je hart er ligt, alleen om geld te verdienen als je even geen werk hebt. We kunnen het niemand verbieden – we zien het alleen liever niet, omdat we mensen in trainingen geëngageerde trainingsacteurs gunnen en vaak genoeg hebben gezien en gehoord wat het voor trainingsdeelnemers betekent als dat niet zo is. Dus als je als theater- of film/tv-acteur ook werk doet als trainingsacteur, gaan we ervan uit dat het trots en prominent op je website en je cv prijkt.

De mensen die van onze opleiding komen hebben lang niet allemaal een theaterachtergrond. Het zijn wel  zonder uitzondering de mensen die echt kiezen voor het werken met mensen, werken binnen organisaties, voor toegepast spelen, voor wederkerigheid in het contact en die zich openstellen om te leren en te laten leren. Wij gaan er dan ook vanuit dat deze mensen na de opleiding met trots het vak uitdragen en er met plezier voor uitkomen dat ze werken als trainingsacteur, en dat ze dat in alle zorgvuldigheid doen.

CV2_500X500

Jullie zijn niet verbonden aan een acteursbureau, is dat een nadeel?

We leiden niet voor een specifiek acteursbureau op. Dat betekent dat we breed opleiden, niet alleen volgens de normen van bureau X of Y, maar breed op de markt en de klanten in de markt gericht. Je kunt je na de opleiding bij verschillende bureaus aanmelden en bent erop toegerust je flexibel aan te passen aan wat zij vragen.
Door onze eigen contacten met verschillende acteursbureaus vormen we wel een referentie.
Ook moedigen we aan je eigen netwerk op te bouwen. Het is vaak een kwestie van het zien van mogelijkheden en de durf om een visje uit te gooien.

Hoe zit het met werk na de opleiding?

Net als bij de meeste opleidingen, is het belangrijk dat je zelf actief gaat solliciteren. Wij hebben contact met diverse acteursbureaus waar we zelf voor werken. Dat betekent dat deze bureaus weten door wie je bent opgeleid. Ook hebben we gastdocenten die hun wortels hebben in de praktijk, zoals (tot en met juni 2020) Jeanne Bakker, trainer en eigenaar van Brain Bakery. Ties van Dijk van Breaking Habits (vanaf 2021). En Paul Devilee, directeur van Acteursbureau Kapok, Frans Cappers van De Federatie, waar André per 2018 ook directeur van is.
Ook de stagemogelijkheden die worden aangeboden, dragen bij aan je cv en netwerk.
Ook hebben veel WWLA alumni elkaar in het werkveld weten te vinden en zijn samenwerkingsverbanden begonnen. We kunnen dan ook met veel plezier vaststellen dat WWLA ook een community is geworden.

Jullie heten WWLA Acteur m/v in het Bedrijfsleven(R). Betekent dat dat jullie niet opleiden voor andere sectoren, zoals non-profit, onderwijs, zorg?

We hebben destijds gekozen voor de naamgeving ‘acteur in het bedrijfsleven’ als contrast met acteur in het theater of voor film/tv. De naam werd te lang als we alle sectoren zouden benoemen. We leiden op voor alle branches en de mensen die van onze opleiding komen, acteren in veel verschillende sectoren en branches: profit en non-profit en voor allerlei soorten beroepsgroepen. Het vak heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een rijk en breed vak met veel mogelijkheden om zelf ook door te blijven groeien. Om die verschillende functies van acteren buiten het theater en de film/tv-wereld inzichtelijk te maken, ontwikkelden we de WWLA-standaard.

Kun je tijdens de opleiding al gaan werken?

We raden zeer aan zoveel mogelijk ervaring op te doen. Als dat tijdens de opleiding al kan, dan is dat fantastisch. Om dit proces te ondersteunen creëren we waar dat kan stagemogelijkheden. Op dit moment hebben we stageplekken met heel gevarieerde inhoud.

Is 20 opleidingsdagen niet te lang?

Om het vak van trainingsacteur, acteur in het bedrijfsleven, te leren, vinden wij twintig opleidingsdagen een intensief, compact aanbod, waarmee je een jaar of twee ‘het zelf proberen te leren in de praktijk’ (met het afbreukrisico dat erbij hoort) als het ware inhaalt. De voedende en ondersteunende karaktertypologie die we je aanleren, kan gedurende die periode goed inslijten. De hoeveelheid lesdagen maakt het mogelijk je bekend te maken met de belangrijkste modellen en technieken binnen het vak van trainingsacteur en je spelvaardigheden goed te leren gebruiken voor trainingssituaties.

Ik zie ook advertenties ‘Professioneel trainingsacteur worden’; het gaat dan om een opleiding van 2, 4 of 6 dagen. Hoe zit dat?

Die advertenties zien wij ook. Er zijn natuurlijk veel dingen niet duidelijk in die belofte, zoals: wat is het aanvangsniveau van deelnemers en wat versta je onder ‘professioneel’. Als we onze eigen ervaringen als uitgangspunt nemen, denken wij dat het niet kan. Vraag het ons of oud-deelnemers van onze opleiding als je hier een uitgebreide toelichting op wilt. Tijdens onze oriëntatie- en selectieworkshop heb je de gelegenheid zelf te ervaren wat het vak van je vraagt en kun je een goede inschatting maken. We geven je dan ook een eerlijk advies.

Certificering | (R) | ‘beste opleider’

We hebben gekeken naar mogelijkheden tot certificering. Dat vraagt vooral veel administratieve documentatie en/of het bevragen van onze deelnemers, wat periodiek moet worden herhaald en waaraan flinke kosten zijn verbonden die we dan weer door zouden moeten berekenen. Wij hebben maar 12 deelnemers per jaar en er zijn veel rechtstreekse verhalen te vinden op onze website van alumni. Ook zijn er veel alumni bereid je te woord te staan over hun ervaringen met de opleiding.
Wij achten ons eindassessment en certificaat van voldoende gewicht om van betekenis te zijn.
We zijn wel een merk. Alleen mensen die bij onze opleiding zijn afgestudeerd, mogen zich WWLA Acteur m/v in het Bedrijfsleven® noemen.

Als het gaat om een titel zoals ‘Beste Opleider van Nederland’ (georganiseerd door het bedrijf/de website ‘Springest’ waarop opleiders zich kunnen laten vermelden) voldoen wij niet aan de voorwaarden om mee te kunnen doen. Om mee te doen heb je minimaal 20 ervaringen nodig van unieke gebruikers die in een bepaald jaar de opleiding hebben afgerond. Wij leiden echter – zeer bewust – gemiddeld maar 12 deelnemers per jaar op. Dit doen we omdat we de kwaliteit hoog willen houden en de markt niet willen overspoelen met trainingsacteurs.

 

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.