Docenten

Docenten opleiding WWLA Acteur m/v in het Bedrijfsleven

André Witbreuk

Hoofddocent. Volgde een toneelopleiding in Londen en studeerde daar ook dramatherapie aan de Central School of Speech and Drama. Senior trainer en coach. Ruim 18 jaar ervaring als trainingsacteur. André werkte als trainingsacteur voor vele opdrachtgevers. Hij werkt inmiddels 10 jaar als Master of Action Learning & Design. Per september 2018 trad hij toe tot de directie van De Federatie.
In de lessen laat André de deelnemers onder andere werken met eigen casuïstiek, waardoor oefensituaties impactvol en waarachtig zijn, en je als trainingsacteur in spe ontdekt hoe het is om deelnemer in een training te zijn tegenover een trainingsacteur. De methodieken die onder meer in zijn lessen aan de orde komen zijn: spelen vanuit helicopterview, het aanspelen van een leerdoel, ervarend leren en regiemodellen, Transactionele Analyse, kernkwaliteiten, DAS, agressietraining, energizers en andere werkvormen, Reflecteren in Actie, Teamrol en feedback.
Samen met Loes schreef hij het boek ‘Trainingsacteren een vak om van te leren‘.

Loes Wouterson

Hoofddocent. Studeerde in 1988 af aan de Arnhemse Toneelschool. Speelt en speelde in theater, film, voor televisie en geeft les. Ze volgde enkele jaren de opleiding Creatieve Therapie Drama in Nijmegen. Senior trainer en coach. Bijna 20 jaar ervaring als trainingsacteur. Loes werkte en werkt als Master of Action Learning & Design voor een grote hoeveelheid trainers, organisaties en acteursbureaus, waaronder: Acteursbureau Kapok, Het Consulaat, ActInc, Boertien, Bureau Wittenburg, De Federatie, Dubbel E. Gebruikt spel in ontwikkeltrajecten, zoals ‘Kapitaliseren op je Eigenschappen‘ en in coaching.
In haar lessen besteedt Loes veel aandacht aan spel en speltechnieken, met de focus op waarachtig, ingeleefd en intens spel, omdat geloofwaardig spel een belangrijk instrument is om deelnemers een goede simulatie en ontwikkelsituatie te bieden. Andere onderwerpen die in haar lessen aan de orde komen zijn: de Roos van Leary, RET, feedbackregels en -modellen, snelle rolopbouw en leerdoel aanspelen, rollenspelen in een branche, STAR of het criteriumgerichte interview, trainingsacteren met de basiscommunicatieregels, omgaan met weerstand, Teamrollen en regiemodellen. Er is voortdurende aandacht voor de WWLA Competenties.
Samen met André schreef ze het boek ‘Trainingsacteren een vak om van te leren‘. Ze is ook co-auteur van het boek ‘Eerste Hulp Bij Ongewenste resultaten‘ over de methodiek ‘Reflecteren in Actie’, waarmee ook binnen de opleiding gewerkt wordt.

 

Ties van Dijk

Gastdocent. Eigenaar van trainingsbureau Breaking Habits. Ties geeft met ingang van de opleiding 2020-2021 de les waarin werken met de trainer centraal staat.

Paul Devilee

Gastdocent en assessor. Medeoprichter van Acteursbureau Kapok. Meer dan zestien jaar ervaring met trainingsacteren. Geeft trainingen en workshops aan de Kapok Academy. Co-acteur van ‘Omgaan met trainingssacteurs’ en ‘Toolbox voor trainingsacteurs’ en een boek over de geschiedenis van het trainingsacteren.
In de opleiding geeft Paul zijn innovatieve en breedgewaardeerde workshop rondom interactieve feedback. Paul is als assessor betrokken bij het eindassessment.

Frans Cappers

Gastdocent en (met ingang van opleidingsjaar 2020-2021) eindassessor. Mede-eigenaar van De Federatie, een trainingsbureau met theater als bron.
Frans:

“Mijn eerste opdracht als trainingsacteur was voor de ABN AMRO in 1993. Ik moest als ‘overvaller’ gewapend met een neppistool medewerkers leren om mee te bewegen met de agressie i.p.v. er heldhaftig tegenin te gaan. Van de stress duwde ik de verkeerde deur open en stond in een vergadering en niet in de trainingsruimte. Toen ik die alsnog binnenrende met mijn bivakmuts, lagen de cursisten over de tafel van het lachen. Ik heb het vak dus met vallen en opstaan zelf moeten leren. Wat een weelde dat WWLA er is, waar het vak van trainingsacteur professioneel gedoceerd wordt. Ik vind het leuk (en bijzonder nuttig voor mijzelf) om als gastdocent mijn kennis te mogen delen en focus daarbij op trainingsacteren binnen de zakelijke markt. Daarnaast draag ik graag mijn visie op leren uit, waarbij veiligheid en vertrouwen centraal staan en de hindernisbaan (we maken je het iets moeilijker) is verbannen.”

Janine Schott

Choreograaf, theatermaker, programmamaker, mede-oprichter van Schott in de Rose
In de opleiding besteedt Janine aandacht aan nonverbale expressie, lichamelijke zeggingskracht, creativiteit en houding.
Janine volgde de WWLA opleiding in het jaar 2009-2010.