Seminars

Seminar 1

 

Het eerste seminar staat in het teken van: waar sta je? Hoeveel kilometers heb je gemaakt? Welke afstand heb je af te leggen tot het einddoel van MoAL of MoAD?
Door middel van een ontwikkelassessment brengen we de antwoorden op deze vragen zoveel mogelijk in beeld en maken we een start met je ontwikkeltraject.

Kortom: je wordt gezien!

Na het seminar werk je je leertraject verder uit op basis van het ontwikkeltraject en start je direct om in je huidige werkpraktijk nieuwe vaardigheden uit te proberen en kansen te signaleren.

Jeanne Bakker is oprichter van trainingsbureau Brain Bakery: ‘We geloven gewoon dat jezelf ontwikkelen leuk is.’ Jeanne studeerde opleidingskunde en psychologie. Ze analyseert en ontwerpt trainings- en opleidingsprogramma’s. Ze is een energieke trainer die over de hele wereld impactvolle programma’s ontwerpt.
Jeanne is in het programma van WWLA Advanced verantwoordelijk voor het ontwerpen en afnemen van het ontwikkelassessment.
André Witbreuk en Loes Wouterson werken ook dit seminar met je aan de uitbreiding van je repertoire aan werkvormen en aan spelverdieping.

Seminar 2

 

In dit seminar staat centraal: het werken vanuit de bron (theatrale middelen), ook wanneer je faciliteert of traint. Je werkt niet alleen aan soepel switchen tussen ingeleefd spelen vanuit een rol en faciliteren van een groep, maar ook aan je sensitiviteit en inschattingsvermogen. Wanneer is het een goed moment om iets anders in te zetten? Te switchen van uitleg en vertellen naar inleven en laten meebeleven, bijvoorbeeld. Wanneer is het belangrijk om een perspectiefwissel te initiëren? Om mensen uit te nodigen met jou mee te kijken naar een andere kant van het verhaal. Ingeleefd, vanuit een rol.
Kortom rijk gevarieerd werken vanuit de bron (dus met theaterwerkvormen en dramatechnieken).

Ook in dit seminar wordt een deel van de tijd besteed aan het uitbreiden van je werkvormen en het verdiepen van je spelvaardigheden.

 

Arjan Kindermans is oprichter en eigenaar van Ander Licht. Na het afronden van zijn studie als theatermaker en acteur aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, werkte hij als acteur op toneel, in film en televisie, en als acteur en regisseur in het bedrijfsleven. Hij droeg en draagt bij aan vele veranderingsprocessen in de rol van consultant, begeleider, acteur en trainer.
Met een grote diversiteit aan theatrale middelen faciliteert en acteert hij binnen veranderprocessen en cultuurontwikkelingstrajecten. Hierbij heeft hij oog voor zowel vorm als inhoud. Voor het interpersoonlijke en het intrapersoonlijke.

Met hoofddocenten André Witbreuk en Loes Wouterson werk je ook dit seminar aan ervarend leren en spel.

Seminar 3

 

In dit seminar staan modereren en faciliteren centraal. Omgaan met en beïnvloeden van de groep. Zonder te kleuren en te oordelen faciliteren. Hoe open je verschillende typen mensen? Hoe verdiep je het gesprek? Interactief, dynamisch, iedereen erbij betrekkend in een theatrale interventie, debat, congres, training of workshop.

Ook in dit seminar werk je verder aan je leerdoelen, werkvormen en acteurschap.

 

Kim Coppes werkt vanaf 1991 met theatermiddelen en is vrijwel dagelijks ergens te vinden als dagvoorzitter, debatleider, interviewer, trainer en teamcoach. Ze initieerde en geeft de training ‘Leren Modereren’, die inmiddels immens populair is en vrijwel altijd wachtlijsten heeft.

In dit seminar deelt Kim haar kennis en kunde op de haar zo typerende betrokken, uitdagende, scherpe en altijd respectvolle manier.

André Witbreuk en Loes Wouterson werken ook dit seminar met je aan je werkvormen- en spelrepertoire.

Seminar 4

 

Ken je klant.
Goed kunnen aansluiten bij en doorgronden van de bedrijfscultuur van jouw klant (of prospect). Weten wat er speelt in de markt van je opdrachtgever en van daaruit je eigenheid, expertise en vaardigheden als Master of Action Learning & Design inzetten. Kortom een creatief consulent zijn. Dat is de focus van dit seminar.

Ook je repertoire aan werkvormen en je spelerschap worden dit seminar weer uitgedaagd en getraind door de hoofddocenten.

 

 

Ruud van Andel werkt sinds 1992 als acteur in het bedrijfsleven en heeft zich ontwikkeld tot een allround trainer, coach en facilitator van leerprocessen in de commerciële en niet-commerciële arena. Hij ontwikkelt en schrijft scenario’s voor bedrijfs- en voorlichtingsfilms en interactief theater en ontwerpt trainingen en workshops.
De laatste jaren is hij zeer actief rond het thema veiligheid en geeft hij hierin trainingen over de hele wereld.

In dit seminar dompelt Ruud je onder in de wereld van corporate knowledge op een actieve en uitdagende manier.

Loes Wouterson en André Witbreuk werken ook dit seminar met je aan ervarend leren en spel.

Seminar 5

 

In dit seminar werk je met en bij De Federatie. De Federatie is een trainingsbureau en boekingskantoor voor trainingsacteurs. Wat De Federatie onderscheidt van andere bureaus is dat zij werken ‘vanuit de bron’. Het theatervak heeft de teamleden (vast en flexibel) geleerd om creatief te zijn, zich te verdiepen in houding en gedrag en om trainingen en methoden te bedenken die mensen raken en inspireren.
In dit seminar werk je aan: het goed kunnen uitvragen van de klantvraag, dit kunnen vertalen in een voorstel zowel mondeling (de klant inzicht geven in de mogelijkheden en proefballonnen oplaten) als schriftelijk (offerte maken) en rekening houden met en communiceren met alle betrokkenen (backoffice, uitvoerenden, klant).

Ook in dit seminar wordt gewerkt aan spelverdieping en het uitbreiden van je repertoire aan werkvormen, samen met de hoofddocenten.

 

Frans Cappers is een van de twee eigenaren van trainingsbureau De Federatie te Amsterdam-Noord. Hier zal het vijfde seminar plaatsvinden. Hij is vanaf 2000 fulltime bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van trainings- en opleidingstrajecten binnen De Federatie en in samenwerking met externe partners en klanten. De nadruk ligt op ervaringsgericht leren: doen en ervaren. Het repeteren dat voor acteurs zo normaal is. Aanmoediging, vrijheid en plezier zijn belangrijke pijlers in het werk. Inspiratie is een belangrijke bron om betrokkenen te motiveren het experiment en het leerproces aan te gaan.

André Witbreuk en Loes Wouterson zijn hoofddocent en nemen spelverdieping en uitbreiding van het werkvormenrepertoire ook dit seminar voor hun rekening.

Seminar 6

 

Dit seminar staat in het teken van de real life klant. Bij deze klant voer je een intakegesprek op basis waarvan je een offerte uitwerkt en een interventie ontwerpt. Dit alles presenteer je op de Eindproefdag.

De hoofddocenten werken ook dit seminar met je. Je krijgt feedback op je intake ter voorbereiding op je zelfstandige ontwerp. En je werkt opnieuw aan verdieping van je werkrepertoire en -instrument.

 

De grote onbekende klant! En dit houden we zo tot seminar 6 aanbreekt.

Wat we al wel kunnen vertellen is dat deze klant zelf vele soorten opdrachtgevers heeft bij wie ze hun diensten verlenen. Vaak zijn dit langerlopende trajecten, waarbij ook ervarend leren een plek heeft, bijvoorbeeld tijdens kick-offs of workshops.

Wat kun jij deze klant brengen? En hoe kun je je meesterschap en meerwaarde profileren? Zodat deze klant ook iets van jou leert. En een goede ambassadeur wordt van Masters of Action Learning & Design.

Eindproef

Ook deze dag blijft voorlopig nog een mystery. Wat we al wel kunnen vertellen: voorafgaand aan deze dag, heb je je offerte ingeleverd. Op de dag van de eindproef, krijg je een half uur om (een deel van) je interventie uit te voeren voor de klant.

Op die dag wordt de opleiding gezamenlijk feestelijk afgesloten.