Teamrollen in coronatijd: Brononderzoekers

De tweede video in de reeks ‘Teamrollen in coronatijd’.
Dit keer komen twee Brononderzoekers samen om te videobellen over een 1,5-meter-bestendig plan voor het zalencentrum waar ze werken.

Teamrollen in coronatijd: Brononderzoekers