Instappen

 

Een van de spannende en uitdagende kanten van een nieuwe opleiding is: instappen.
Instappen in een nieuwe groep. In een nieuwe wereld. In nieuwe kennis en vaardigheden. In een nieuw netwerk. En in nieuw werk. En wellicht ook overstappen. Van oude gewoontes naar nieuw repertoire. Van oud werk naar nieuw werk.

Een van de fijne hulpmiddelen bij instappen en overstappen zijn de stages die onze stagepartners aanbieden. Door het jaar heen zijn er verschillende mogelijkheden om als trainingsacteur aan de slag te gaan in opleidingssituaties, onder andere bij verschillende vakgroepen van Hogeschool Rotterdam.
De stagemogelijkheden breiden zich steeds meer uit naar verschillende opleidingen in het land. In de afgelopen jaren konden WWLA-deelnemers acteren in veel verschillende rollenspellen, assessments, games en dit jaar zijn ze zelfs gevraagd om mee te doen aan filmpjes.

Stages zijn niet verplicht, maar er wordt gretig gebruik van gemaakt door WWLA-deelnemers. Ze zijn er blij mee. En de stage-aanbieders ook. Zo horen we al jaren terug uit Rotterdam: ‘We halen de WWLA’ers er altijd zo tussenuit’ en ‘Van WWLA komen altijd zulke fijne mensen.’