Intenties en consequenties

Intenties en consequenties

De geheime tuin Wat er in je leeft, waar je uit put als acteur m/v is iets waar niemand weet van heeft, tot je erover vertelt. Mensen zien en horen wat je speelt, maar ze weten niet waar het vandaan komt. Uit ‘overlevering’ weet ik dat Dora van der Groen, actrice en theaterdocente van velen, dit ‘de geheime tuin‘ van de acteur noemde. Deze plaats, waarin we alleen onszelf tegenkomen,

Read More

Bescheidenheid past de feedbackgever

Bescheidenheid past de feedbackgever

‘Kunnen we iets doen met feedback en onze interne communicatie?’ vroeg mijn opdrachtgever. Geen vreemde vraag. De tweede lesdag van de WWLA Opleiding Acteur m/v in het Bedrijfsleven gaat over feedback, een vaardigheid die vervolgens een belangrijke leidraad blijft in de opleiding tot het vak. ‘Er wordt veel getraind op het geven en ontvangen van feedback,’ vertel ik in die les, ‘en toch blijft het in praktijk brengen ervan moeilijk.

Read More